Nguyễn Thị Loan mang trống đồng, nón lá lên sân khấu Miss Universe 2017

Nguyễn Thị Loan trong trang phục dân tộc.
Nguyễn Thị Loan trong trang phục dân tộc.