Nguyễn Hồng Nhung muốn làm "Người đàn bà hát nhạc tình"

Với Album "Mộc", Nguyễn Hồng Nhung mong muốn được trở thành một hình tượng về "Người đàn bà hát tình ca".
Với Album "Mộc", Nguyễn Hồng Nhung mong muốn được trở thành một hình tượng về "Người đàn bà hát tình ca".
Với Album "Mộc", Nguyễn Hồng Nhung mong muốn được trở thành một hình tượng về "Người đàn bà hát tình ca".
Lên top