Nguồn gốc xuất phát và ý nghĩa của lễ hội hóa trang Halloween

Biểu tượng bí ngô trong ngày Halloween. Ảnh: ST
Biểu tượng bí ngô trong ngày Halloween. Ảnh: ST
Biểu tượng bí ngô trong ngày Halloween. Ảnh: ST
Lên top