Nguồn cơn gây tranh cãi của 3 bộ phim Kiều, Trạng Tí, Cậu Vàng

Trạng Tí, Kiều và Cậu Vàng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: ĐPCC.
Trạng Tí, Kiều và Cậu Vàng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: ĐPCC.
Trạng Tí, Kiều và Cậu Vàng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: ĐPCC.
Lên top