Người mẫu châu Phi Olivia chọn khởi nghiệp tại Việt Nam