“Người Dơi” Robert Pattinson dương tính với COVID-19

"Người Dơi" Robert Pattinson xác nhận nhiễm COVID-19. Ảnh nguồn: Mnet.
"Người Dơi" Robert Pattinson xác nhận nhiễm COVID-19. Ảnh nguồn: Mnet.
"Người Dơi" Robert Pattinson xác nhận nhiễm COVID-19. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top