Người đẹp Tây Đô có bản điện ảnh sau 26 năm, ai đủ sức thay thế Việt Trinh?

Liệu ai có thể đóng Bạch Cúc thay Việt Trinh? Ảnh: CGV
Liệu ai có thể đóng Bạch Cúc thay Việt Trinh? Ảnh: CGV
Liệu ai có thể đóng Bạch Cúc thay Việt Trinh? Ảnh: CGV
Lên top