Người đầu tiên chạm mốc 100 triệu người theo dõi trên TikTok là ai?

Người đầu tiên chạm mốc 100 triệu người theo dõi trên TikTok là ai? Ảnh: Wikimedia Commons
Người đầu tiên chạm mốc 100 triệu người theo dõi trên TikTok là ai? Ảnh: Wikimedia Commons
Người đầu tiên chạm mốc 100 triệu người theo dõi trên TikTok là ai? Ảnh: Wikimedia Commons
Lên top