“Người cần quên phải nhớ” và câu chuyện của những người trẻ

"Người cần quên phải nhớ" - tác phẩm gây ấn tượng bởi câu chuyện của những người trẻ. Ảnh: NVCC.
"Người cần quên phải nhớ" - tác phẩm gây ấn tượng bởi câu chuyện của những người trẻ. Ảnh: NVCC.
"Người cần quên phải nhớ" - tác phẩm gây ấn tượng bởi câu chuyện của những người trẻ. Ảnh: NVCC.
Lên top