"Người ấy là ai": "Chàng rể quốc dân" khiến Trấn Thành xung phong làm MC

Hoàng Thiệu "Người ấy là ai" và bạn gái lần đầu công khai mối quan hệ nhằm nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: Cắt từ clip.
Hoàng Thiệu "Người ấy là ai" và bạn gái lần đầu công khai mối quan hệ nhằm nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: Cắt từ clip.
Hoàng Thiệu "Người ấy là ai" và bạn gái lần đầu công khai mối quan hệ nhằm nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top