Ngôi vị cao nhất của Sing my song mùa đầu tiên sẽ gọi tên ai?