Ngôi sao phim “Iron Man 2” lên tiếng chỉ trích Marvel

Mickey Rourke lên tiếng chỉ trích hãng sản xuất phim Marvel vì những đối xử bất công đối với diễn viên. Ảnh: Xinhua
Mickey Rourke lên tiếng chỉ trích hãng sản xuất phim Marvel vì những đối xử bất công đối với diễn viên. Ảnh: Xinhua
Mickey Rourke lên tiếng chỉ trích hãng sản xuất phim Marvel vì những đối xử bất công đối với diễn viên. Ảnh: Xinhua
Lên top