Tin nóng showbiz:

Ngọc Trinh triết lý về tình; MC Phan Anh bất ngờ xuống tóc