Ngọc Trinh đóng mẹ đơn thân: Áp lực vai diễn hay sự trải nghiệm?

Ngọc Trịnh đóng vai mẹ đơn thân trong phim mới. Ảnh: NSCC.
Ngọc Trịnh đóng vai mẹ đơn thân trong phim mới. Ảnh: NSCC.
Ngọc Trịnh đóng vai mẹ đơn thân trong phim mới. Ảnh: NSCC.
Lên top