Ngọc Trinh đấu giá sim khủng được 18,6 tỷ để ủng hộ miền Trung