Ngọc Sơn hát hit "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh