Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Khuê vui vẻ, nhí nhảnh bên nhà thiết kế Đức Hùng