Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọc Duyên rạng rỡ nhận giấy chứng nhận Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016