Ngọc Châu vượt qua La Thanh Thanh, giành ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2016