Ngoài phim "Hoàn Châu cách cách", Triệu Vy còn mất gì khi dính ồn ào?

Triệu Vy bị xóa tên khỏi phim "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Triệu Vy bị xóa tên khỏi phim "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Triệu Vy bị xóa tên khỏi phim "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top