Ngoài Lý Hùng, tài tử nào từng là "người tình màn ảnh" của Việt Trinh?

Hoàng Phúc, Lý Hùng là những "người tình màn ảnh" của Việt Trinh. Ảnh: CTCC.
Hoàng Phúc, Lý Hùng là những "người tình màn ảnh" của Việt Trinh. Ảnh: CTCC.
Hoàng Phúc, Lý Hùng là những "người tình màn ảnh" của Việt Trinh. Ảnh: CTCC.
Lên top