Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngô Thanh Vân mời khán giả ra khỏi rạp khi đang xem “Tấm Cám“