Ngô Diệc Phàm bị “phong sát”, ai là người thay thế trong “Tứ đại lưu lượng”

Ngô Diệc Phàm đã mất vị trí trong “Tứ đại lưu lượng” do scandal chấn động của mình. Ảnh: Xinhua
Ngô Diệc Phàm đã mất vị trí trong “Tứ đại lưu lượng” do scandal chấn động của mình. Ảnh: Xinhua
Ngô Diệc Phàm đã mất vị trí trong “Tứ đại lưu lượng” do scandal chấn động của mình. Ảnh: Xinhua
Lên top