Nghịch lý về thành tích của Lisa - Blackpink

Sản phẩm của Lisa - Blackpink không đạt thành tích tốt trên nền tảng nhạc số. Ảnh: Cắt clip.
Sản phẩm của Lisa - Blackpink không đạt thành tích tốt trên nền tảng nhạc số. Ảnh: Cắt clip.
Sản phẩm của Lisa - Blackpink không đạt thành tích tốt trên nền tảng nhạc số. Ảnh: Cắt clip.
Lên top