Nghệ sĩ Xuân Bắc - Đức Hùng “đấu khẩu” trên ghế nóng