Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ Việt nức nở đến viếng ca sĩ Minh Thuận