Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghệ sĩ tranh cãi, khen - chê về giọng hát của Chi Pu