Nghệ sĩ tranh cãi, khen - chê về giọng hát của Chi Pu