Nghệ sĩ Thiên Kim trải lòng về tuổi thơ bị đòn vẫn phải cười khi sống cùng mẹ kế