"Nghệ sĩ phải là người tiên phong truyền bá sử Việt"

Diễn viên Kinh Quốc trăn trở, dòng phim lịch sử cách mạng đang... mất hút.
Diễn viên Kinh Quốc trăn trở, dòng phim lịch sử cách mạng đang... mất hút.
Diễn viên Kinh Quốc trăn trở, dòng phim lịch sử cách mạng đang... mất hút.
Lên top