Nghệ sĩ Giang còi qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời. Ảnh NV
Nghệ sĩ Giang Còi qua đời. Ảnh NV
Nghệ sĩ Giang Còi qua đời. Ảnh NV
Lên top