"Ngày trở về 2021" sẽ mang tới "Trái tim có nắng"

Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam khiến nhiều người xúc động bởi vượt qua nhiều khó khăn để cưu mang 84 người Việt. Ảnh: VTV.
Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam khiến nhiều người xúc động bởi vượt qua nhiều khó khăn để cưu mang 84 người Việt. Ảnh: VTV.
Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam khiến nhiều người xúc động bởi vượt qua nhiều khó khăn để cưu mang 84 người Việt. Ảnh: VTV.
Lên top