Ngắm quốc phục lộng lẫy dài 3m của Hoàng Thu Thảo tại Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2017

Hoàng Thu Thảo trong trang phục truyền thống. Ảnh: T.L
Hoàng Thu Thảo trong trang phục truyền thống. Ảnh: T.L
Hoàng Thu Thảo trong trang phục truyền thống. Ảnh: T.L