"Nàng thơ" của Vũ Thành An - Đinh Hiền Anh mang văn hóa Việt đến Nga