Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nam vương Hoàn cầu thế giới bất ngờ vì được nhiều người chào đón tại Việt Nam