Nam thần Đài Loan Cao Dĩ Tường đột ngột qua đời khi đang ghi hình gameshow

Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: ST
Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: ST
Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: ST
Lên top