"Nam Tào" Xuân Bắc: Không có Táo Quân, Tết vẫn vui

Dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân. Ảnh: VFC.
Dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân. Ảnh: VFC.
Dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân. Ảnh: VFC.
Lên top