Nam nữ chính bức xúc vì "Người ấy là ai" làm việc thiếu chuyên nghiệp

Tập có sự tham gia của Đình Tâm và Hoàng Linh trong "Người ấy là ai" không được phát sóng. Ảnh: Thảo.
Tập có sự tham gia của Đình Tâm và Hoàng Linh trong "Người ấy là ai" không được phát sóng. Ảnh: Thảo.
Tập có sự tham gia của Đình Tâm và Hoàng Linh trong "Người ấy là ai" không được phát sóng. Ảnh: Thảo.
Lên top