Nam diễn viên “Hoàn Châu cách cách” bị chỉ trích khi gây sốc bằng điệu nhảy dung tục