Nam Cường tự sự đầy khắc khoải với “Nửa linh hồn thương đau”