Nam Cường sợ vợ ghen khi diễn cảnh tình tứ với bạn diễn