Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nam Cường sợ vợ ghen khi diễn cảnh tình tứ với bạn diễn