Mỹ Tâm ra mắt MV thời chiến, lấy nước mắt khán giả