Mỹ Tâm hoãn liveshow Tri âm ở Hà Nội vì diễn biến phức tạp của COVID-19

Mỹ Tâm thông báo hoãn liveshow. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm thông báo hoãn liveshow. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm thông báo hoãn liveshow. Ảnh: NSCC.
Lên top