Mỹ Tâm hẹn hò với Mai Tài Phến

Mỹ Tâm hẹn hò với Mai Tài Phến. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm hẹn hò với Mai Tài Phến. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm hẹn hò với Mai Tài Phến. Ảnh: NSCC.
Lên top