Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mỹ nhân Việt cứ yêu cầu thủ là bị "ném đá"