Mỹ nam Cbiz Dương Dương có đang tự lặp lại chính mình?

Vai diễn Vu Đồ của Dương Dương bị nhận xét là nhạt nhòa, thiếu độ phá. Ảnh: Weibo.
Vai diễn Vu Đồ của Dương Dương bị nhận xét là nhạt nhòa, thiếu độ phá. Ảnh: Weibo.
Vai diễn Vu Đồ của Dương Dương bị nhận xét là nhạt nhòa, thiếu độ phá. Ảnh: Weibo.
Lên top