Mỹ Anh - con gái út diva Mỹ Linh - có gì ở tuổi 19?

Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 19. Ảnh: NSCC.
Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 19. Ảnh: NSCC.
Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 19. Ảnh: NSCC.
Lên top