MV mới của Kay Trần: Sự mới lạ hay chỉ đang là "bản sao" Sơn Tùng M-TP?

Kay Trần và Sơn Tùng kết hợp trong sản phẩm mới. Ảnh: POPS.
Kay Trần và Sơn Tùng kết hợp trong sản phẩm mới. Ảnh: POPS.
Kay Trần và Sơn Tùng kết hợp trong sản phẩm mới. Ảnh: POPS.
Lên top