MV “Đố anh đoán được”: Bích Phương làm chưa tới

Bích Phương bắt trend tiên nữ WinX. Ảnh: NSCC
Bích Phương bắt trend tiên nữ WinX. Ảnh: NSCC
Bích Phương bắt trend tiên nữ WinX. Ảnh: NSCC
Lên top