MV đạt 1,2 tỉ view của nhóm nhạc Kpop: BTS gần đuổi kịp Blackpink?

BTS đang cố gần đuổi kịp Blackpink về MV đạt 1,2 tỉ lượt xem của Kpop. Ảnh: MV.
BTS đang cố gần đuổi kịp Blackpink về MV đạt 1,2 tỉ lượt xem của Kpop. Ảnh: MV.
BTS đang cố gần đuổi kịp Blackpink về MV đạt 1,2 tỉ lượt xem của Kpop. Ảnh: MV.
Lên top