MV của Sơn Tùng MTP bị gỡ khỏi Youtube chưa chắc do “đạo nhái”

MV "Chúng ta của hiện tại" đã bị gỡ bỏ trên Youtube. Ảnh: NSX.
MV "Chúng ta của hiện tại" đã bị gỡ bỏ trên Youtube. Ảnh: NSX.
MV "Chúng ta của hiện tại" đã bị gỡ bỏ trên Youtube. Ảnh: NSX.
Lên top